Nabídka kurzů

Kurzy pořádané v rámci období udržitelnosti

V současné době nabízíme v rámci období udržitelnosti projektu následující kurzy:

12. 11. 2015 - Zemní práce

11. 5. 2015 - Asfalty a asfaltové vrstvy vozovek

13. 4. 2015 - Podkladní vrstvy a navrhování vozovek

Legislativa


Materiály a hmoty ve výstavbě pozemních komunikací


Technologie ve výstavbě pozemních komunikací


Vozovky pozemních komunikací