Zajímavosti - všeobecné

Ocel na mostech D47 masivně rezaví a odpadává po kilech (Novinky.cz)

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=735579#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP&utm_content=position-10

http://ekonomika.idnes.cz/sidi-se-na-materialu-i-na-projektech-rika-kritik-kvality-ceskych-dalnic-1m0-/ekonomika.aspx?c=A120101_192436_ekonomika_brm

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=720026#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=705925#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=703089

auto.idnes.cz/autofotka-tydne-cinsky-kamion-se-propadl-dalnici-rovnou-do-reky-pwh-/automoto.aspx

www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/kontrola-kvality-a-zpusob-provadeni-prejimek-staveb-pozemnich-komunikaci-82874/

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/doprava-jako-dum-hruzy-racte-dal-pane-ministre

Uplatnění zásady „hodnoty za peníze“ v investičním cyklu projektů dopravní infrastruktury

www.portal-vz.cz/Uploads/Metodiky/Priloha-B-3---3E-vs-principy-ZVZ

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakony_15307.html

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fondy_46482.html

www.nku.cz/downloads/eu-report/eu-report-2010-CZ.pdf

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=cs&ihmlang=cs&lng1=cs,en&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lv,nl,pt,ro,sl,sv,&val=275017:cs&page=

ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf

www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/HDM-4/provadeci-pokyny-pro-hodnoceni-efektivnosti-silnicnich-a-dalnicnich-staveb-v-investicnich-zamerech

www.rsd.cz/Technicke-predpisy/HDM-4

www.ogc.gov.uk/

www.nao.org.uk/