O projektu

V současné době probíhají kurzy v rámci období udržitelnosti - více viz NABÍDKA KURZŮ

English Summary

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ – Rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání v oblasti výstavby, správy a údržby pozemních komunikací v Pardubickém kraji

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/01.0018

Popis projektu:

Cílem projektu je vytvoření nabídky celoživotního vzdělávání v oboru výstavby, správy a údržby pozemních komunikací. V rámci projektu vznikne série jednodenních vzdělávacích modulů včetně studijních materiálů ve čtyřech tematických sekcích uceleně pokrývajících problematiku výstavby, správy a údržby pozemních komunikací. Projekt je zaměřen na následující na cílové skupiny: investoři, správci, projektanti, zhotovitelé pozemních komunikací, výrobci a dodavatelé používaných technologií a materiálů.

Hlavním přínosem projektu je vytvoření systému celoživotního vzdělávání, který umožní průběžný odborný růst osob zodpovědných za výstavbu, správu a údržbu pozemních komunikací v Pardubickém kraji. 

ZÁJEMCI O ÚČAST V PŘIPRAVENÝCH KURZECH (PILOTNÍ OVEŘENÍ) SE MOHOU VÝUKY ZÚČASTNIT ZDARMA. VÝUKA PROBÍHÁ V TERMÍNECH UVEDENÝCH V KAPITOLE TERMÍNY KURZŮ.

ÚČAST NA PILOTNÍM OVĚŘENÍ PŘIPRAVENÝCH KURZŮ JE MOŽNÁ POUZE PRO ZÁJEMCE Z PARDUBICKÉHO KRAJE.


 Tématické oblasti připravovaných kurzů:

  • legislativa
  • vozovky pozemních komunikací
  • technologie ve výstavbě
  • materiály a hmoty

Odborní garanti:

  • Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.
  • Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
  • Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
  • Mgr. Petr Dovolil

Realizátor projektu:

Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27 Pardubice
www.dtpce.cz


Partner projektu:

MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
www.mottmac.cz

 Období realizace: 1.6.2010 – 31.10.2012


Kontaktní osoba:

Ing. Naďa Kořínková
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Tel: 466 615 607, 606 504 477
korinkova@dtpce.cz